martes, 23 de noviembre de 2010

Jornades antifeixistes 20-N. Recuperem la memòria, Lluitem contra el feixisme.

Valencià
El passat divendres 19 de novembre començaren les jornades antifeixistes organitzades per Valencia Antifeixista. El mateix divendres, començaren amb un concert al C.S.O. Proyecto Mayhem, amb els grups Golpe bajo, Atzembla, Vagos y maleantes y Kisap.
El dissabte 20-N, a les 19.30h de la vesprada, estava convocada la Manifestació Antifeixista.
Es congregaren al voltant de 350 persones. La manifestació va eixir des de les Torres de Serrans i va transcórrer sense cap incident, malgrat la presència policial, fins a les mateixes portes de l'Ajuntament valencià. Els i les antifeixistes corejaren lemes contra els nazis, en repulsa al govern valencià i espanyol i feren especial èmfasi en el record als companys morts en mans feixistes. Repetidament es corejà: "Carlos, hermano, nosotrxs no olvidamos", "Guillem Agulló, ni oblit ni perdó", “vosaltres feixistes sou els terroristes”, entre d’altres. En arribar davant de l'Ajuntament es va procedir a cremar una bandera espanyola franquista.
En acabar l’acte, la policia nacional va seguir a un grup de manifestants pels carrers de la ciutat provocant-los i amenaçant-los. Finalment el grup de persones varen poder evitar l’assetjament policial.


Castellano
El pasado viernes 19 de noviembre empezaron las jornadas antifascitas organizadas por Valencia Antifeixista. El mismo viernes empezaron con un concierto en el C.S.O. Proyecto Mayhem,con los grupos Golpe bajo, Atzembla, Vagos y maleantes y Kisap.
El sabado 20-N, a las 19.30h de la tarde, estaba convocada la Manifestación Antifascista.
Se congregaron alrededor de 350 personas. La manifestación salió desde las Torres de Serranos y transcurrió sin ningún incidente, pese a la presencia policial, hasta las mismas puertas del Ayuntamiento valenciano. Los y las antifascistas corearon lemas contra los nazis, en repulsa en el Gobierno Valenciano y Español e hicieron especial encapié en el recuerdo a los compañeros muertos en manos fascistas. Repetidamente se coreó: "Carlos, hermano, nosotrxs no olvidamos", "Guillem Agulló, ni oblit ni perdó", “vosaltres feixistes sou els terroristes”, entre otros. Al llegar ante el Ayuntamiento se procedió a quemar una bandera española franquista.
Al terminar el acto, la policía nacional siguió a un grupo de manifestantes por las calles de la ciudad provocándoles y amenazándoles. Finalmente el grupo de personas pudieron evitar el acoso policial.


Crónica y fotografías realizadas por: La Plataforma
Concerts el día 19 al CSO "Proyecto Mayhem"Golpe Bajo


AtzemblaVagos y MaleantesKiSap


MANIFESTACIÓ 20-N

martes, 9 de noviembre de 2010

VALENCIA: NOVIEMBRE ANTIFASCISTA


- Jueves 11 de Noviembre:
  Charla por Carlos Palomino y todas las victimas del fascismo. A las 19:00h en el Ateneu Popular de València.
  Organiza: Col·lectiu Antifeixista de València.

- Sábado 13 de Noviembre:
  Concentración contra el racismo y la xenofobia. A las 19:00h en la Plaça de la Mare de Deu de València. 
  Organiza: Acció Popular contra la Impunitat.

- Viernes 19 de Noviembre:
  Concierto y fiesta antifascista. Concierto de Ki Sap, Atzembla, Vagos y maleantes, Golpe Bajo. A las 20:00h en el CSO Proyecto Mayhem (Cabanyal).
  Organiza: València Antifeixista.

- Sábado 20 de Noviembre:
  Manifestación contra el fascismo. A las 19:30h en Torres de Serrans. 
  Organiza: València Antifeixista. 
Acude y difunde las convocatorias. El mejor homenaje, continuar la lucha.
¡NO PASARÁN !
lunes, 8 de noviembre de 2010

20-N: RECUPEREM LA MEMÒRIA, LLUITEM CONTRA EL FEIXISMEComunicat en valencià:


El dia 20 de Novembre ha sigut des de fa anys un dia de lluita per als moviments socials i l'antifeixisme. En aquesta data històrica València Antifeixista ix al carrer per a denunciar que:

1. Assistim a un procés de revisió de la història recent de l'Estat espanyol, orquestrat pels dos grans partits, el poder judicial, l'Església catòlica i la Corona. El discurs de que la guerra civil va ser una guerra fratricida on els dos bàndols van ser causants del conflicte i on tots dos per igual van cometre injustícies i atrocitats és un discurs hipòcrita, replet de falsedats i molt perillós, la fi última del qual és legitimar el colp d'Estat del 18 de Juliol del 1936 i la dictadura de l'assassí Franco a través de la manipulació històrica i la mentida.

2. En els últims anys s'ha redoblat i aprofundit el procés de feixistització de l'Estat espanyol. Aquest procés es basa en la retallada cada vegada major de drets socials, laborals i polítics mitjançant l'adopció per part de l'Estat de mesures de control social i repressió cada vegada més agressives. En concret són particularment nocives tres eines que l'estat està utilitzant per a la repressió massiva: la Llei d'Estrangeria, una llei racista i xenòfoba que permet la repressió sistemàtica de la població immigrant a la qual s'amuntega en els CIE (Centres d'Internament d'Estrangers), camps de concentració ocults en les nostres ciutats. D'altra banda la Llei Antiterrorista i la Llei de Partits són lleis profundament antidemocràtiques. En l'actualitat aquestes dues lleis s'apliquen contra l'esquerra abertzale a Euskal Herria, creant allà un estat de setge permanent en el qual els drets individuals i col·lectius bàsics són violats diàriament. Tot partit, organització sindical, cultural, juvenil o de qualsevol altre tipus la ideologia del qual es corresponga amb la de l'esquerra abertzale és titllat de terrorista per a després ser il·legalitzada i els seus membres perseguits i empresonats durant dècades. Per descomptat no cal dir que aquest tipus de normatives, encara que s'han creat per a perseguir i reprimir a l'esquerra abertzale, poden ser en qualsevol moment aplicades contra tot tipus de moviment social o polític que l'Estat pretenga destruir.


3. La situació de profunda crisi econòmica que vivim està sent aprofitada per l'Estat espanyol per a reduir els drets laborals dels treballadors, per la patronal perquè aquests mateixos treballadors paguen la crisi que la seua avarícia ha creat, i pel feixisme per a intentar expandir la seua demagògia racista contra la immigració.

València Antifeixista declarem que no anem a permetre que es manipule la història. El 18 de Juliol va ser un colp d'Estat d'un grapat de militars contra un govern legítim. En un costat de la barricada hi havia criminals insurrectes i d'un altre milions de treballadors de diferents ideologies i aspiracions que van unir les seues armes contra el feixisme. Uns són beatificats i en canvi milers dels altres segueixen perduts en les cunetes. El feixisme és l'únic responsable de la guerra civil i la dictadura, i per tant de tots els morts.

D'altra banda considerem que l'única forma de conquerir els nostres drets socials i polítics, així com els de la dona, laborals, nacionals, etc. per aturar la retallada de llibertats a la que assistim, necessàriament passa per la lluita. Lluita contra l'explotació, la manipulació mediàtica, el racisme, la xenofòbia, el patriarcat i la repressió, en definitiva, la lluita contra el feixisme i el capitalisme; que són dues cares de la mateixa moneda.


VALÈNCIA ANTIFEIXISTA.

Comunicado en castellano:

El día 20 de Noviembre ha sido desde hace años un día de lucha para los movimientos sociales y el antifascismo. En esta fecha histórica València Antifeixista sale a la calle para denunciar que:

1. Asistimos a un proceso de revisión de la historia reciente del Estado español, orquestado por los dos grandes partidos, el poder judicial y la Iglesia católica. El discurso de que la guerra civil fue una guerra fratricida donde los dos bandos fueron causantes del conflicto y donde los dos por igual cometieron injusticias y atrocidades es un discurso hipócrita, repleto de falsedades y muy peligroso, el fin último del cual es legitimar el golpe de estado del 18 de Julio del 1936 y la dictadura del asesino Franco a través de la manipulación histórica y la mentira.

2. En los últimos años se ha redoblado y profundizado el proceso de fascistización del Estado español. Este proceso se basa en el recorte cada vez mayor de derechos sociales, laborales y políticos mediante la adopción por parte del estado de medidas de control social y represión cada vez más agresivas. En concreto son particularmente nocivas tres herramientas que el estado está utilizando para la represión masiva: la Ley de Extranjería, una ley racista y xenófoba que permite la represión sistemática de la población inmigrante a la cual se amontona en los CIE (Centros de Internamiento de Extranjeros), campos de concentración ocultos en nuestras ciudades. Por otro lado la Ley Antiterrorista y la Ley de Partidos, son leyes profundamente antidemocráticas. En la actualidad estas dos leyes se aplican contra la izquierda abertzale en Euskal Herria, creando allí un estado de asedio permanente en el cual los derechos individuales y colectivos básicos son violados diariamente. Todo partido, organización sindical, cultural, juvenil o de cualquiera otro tipo la ideología del cual se corresponda con la de la izquierda abertzale es tildado de terrorista para después ser ilegalizado y sus miembros perseguidos y encarcelados durante décadas. Por supuesto no hace falta decir que este tipo de normativas, aunque se han creado para perseguir y reprimir a la izquierda abertzale, pueden ser en cualquier momento aplicadas contra todo tipo de movimiento social o político que el Estado pretenda destruir.

3. La situación de profunda crisis económica que vivimos está siendo aprovechada por el Estado español para reducir los derechos laborales de los trabajadores, por la patronal porque estos mismos trabajadores pagan la crisis que su avaricia ha creado, y por el fascismo para intentar expandir su demagogia racista contra la inmigración.

València Antifeixista declara que no vamos a permitir que se manipule la historia. El 18 de Julio fue un golpe de estado de un puñado de militares contra un gobierno legítimo. En un lado de la barricada había criminales insurrectos y de otro millones de trabajadores de diferentes ideologías y aspiraciones que unieron sus armas contra el fascismo. Unos son beatificados y en cambio miles de los otros siguen perdidos en las cunetas. El fascismo es el único responsable de la guerra civil y la dictadura, y por lo tanto de todos los muertos. 

Por otro lado consideramos que la única forma de conquistar nuestros derechos sociales y políticos, así como los de la mujer, laborales, nacionales, etc. para parar el recorte de libertades al que asistimos, necesariamente pasa por la lucha. Lucha contra la explotación, la manipulación mediática, el racismo, la xenofobia, el patriarcado y la represión, en definitiva, la lucha contra el fascismo y el capitalismo, que son dos caras de la misma moneda.

VALÈNCIA ANTIFEIXISTA.


martes, 12 de octubre de 2010

12-O ANTIIMPERIALISTA I ANTIFEIXISTANI UN PAS ENRERE
LA LLUITA CONTINUA

Concentració desconvocada

Castellano
La concentración de esta tarde convocada por València Antifeixista ha sido desconvocada por el mal tiempo que ha hecho durante todo el día con el cual era imposible realizar el acto. En vez de eso, València Antifeixista ha realizado otras acciones de las que informaremos en breve.


Valencià
La concentració d'aquesta vesprada convocada per València Antifeixista ha sigut desconvocada pel mal temps que ha fet durant tot el dia amb el qual era imposible realitzar l'acte. En compte d'això, València Antifeixista ha realitzat altres accions de les que informarem en breu.

lunes, 27 de septiembre de 2010

CONCENTRACIO 12-O


12 de Octubre, nada que celebrar.

El día 12 de Octubre la oligarquía y los sectores más reaccionarios de la sociedad española celebran año tras año la fiesta de la Patria, la fiesta de la Raza. Esta celebración tiene un marcado contenido político que hace de la fecha un día en el que manifestar públicamente la añoranza de un supuesto pasado de glorias imperiales.

El conjunto de los trabajadores y las capas populares de la sociedad no tenemos nada que celebrar el 12 de Octubre. El Imperio Español solo significó sufrimiento y muerte, tanto para los pueblos del actual Estado Español como para los diferentes pueblos americanos. En primer lugar, la ocupación española de América, la masacre de millones de personas y el sometimiento de muchos más con el fin de implantar un expolio sistemático y brutal de los recursos naturales del continente que a día de hoy, con formas diferentes (a través de la dominación económica ejercida a través de las grandes multinacionales), aún sigue presente, y es el responsable de miles de muertes al año y de la situación de miseria en la que viven millones de trabajadores latinoamericanos. El yugo que la oligarquía española impuso a los pueblos indígenas fue también brutal y desastroso para los pueblos de la península ibérica, que por un lado sufrían una explotación desmedida para asegurar recursos económicos para las expediciones, y que por otro, eran los que engrosaban las filas de los ejércitos con millones de jóvenes que murieron para enriquecer a un puñado de nobles que nunca pisaron América.

El 12 de Octubre no solo es el día elegido por el Estado Español como fecha para la exaltación de un patrioterismo que se asienta sobre la sangre, la dominación y el expolio de los pueblos, sino que también es el día en el que la extrema derecha sale a las calles por todo el Estado para realizar actos racistas, en los que se culpa a los trabajadores inmigrantes de la degradada situación socio-económica en la que nos encontramos. La profunda crisis que sufre el capitalismo está dando alas a la demagogia fascista en toda Europa, cuyo objetivo es enfrentar a los trabajadores, entre nativos e inmigrantes para desviar su atención y para hacer que los verdaderos culpables de esta situación, los empresarios y los estados, es decir, el sistema capitalista no sea el objetivo de su justa rabia.

En este contexto los diferentes estados de la Unión Europea lejos de atajar el problema del racismo lo potencian diariamente con políticas que reducen el gasto social (mientras regalan a la banca ingentes cantidades de dinero), con reformas laborales que privan de derechos a los trabajadores y facilitan su explotación por parte de los empresarios, con el acoso y la persecución de los movimientos políticos y sociales contrarios al sistema, con instituciones judiciales que dotan de impunidad a los fascistas que pueden exaltar el racismo e incitar al odio públicamente, impunidad que se desvela de forma particularmente desagradable en el caso de las frecuentes agresiones que protagonizan cada vez con mayor frecuencia. Uno de los puntales de estas políticas es la criminalización de la población inmigrante con políticas descaradamente racistas y xenófobas, buen ejemplo de las cuales es la reciente expulsión de romaníes por parte del gobierno Francés. En el caso del Estado español no podemos dejar de denunciar una política de inmigración (que han aplicado todos los gobiernos desde la llamada “Transición democrática”) extremadamente represiva y violenta, cuyo máximo exponente son los Centros de Internamiento de Extranjeros. Estos centros son campos de concentración para inmigrantes en medio de nuestras ciudades en los cuales cientos de personas son hacinadas mientras se prepara su expulsión, y que durante la espera son sometidos a multitud de vejaciones, violaciones sexuales y torturas.

En Valencia llevamos años aguantando los desfiles del partido fascista España2000 cada 12 de Octubre, y consideramos que es el momento de salir a la calle y demostrar que hay una alternativa a la dominación de los pueblos por parte de las multinacionales, a las políticas anti populares de los gobiernos y a la demagogia racista que enarbolan los partidos fascistas y que es tolerada por los grandes partidos que se autodenominan democráticos, el sistema judicial y los medios de comunicación oficiales.

Consideramos que los pueblos tienen que construir libremente y sin injerencias de ningún tipo su futuro, que el expolio y la dominación imperialista debe ser combatida hasta que desaparezca. Las razas no existen, las únicas barreras que nos separan de forma real son las clases sociales. Hay personas que trabajan y crean riqueza y otras que viven como parásitos del trabajo ajeno. Los trabajadores, independientemente de nuestra etnia o nacionalidad debemos unirnos para acabar con la explotación a la que somos sometidos por parte del sistema.

La lucha constante y organizada, contra el imperialismo y el sistema es el único camino, y la solidaridad entre los pueblos nuestra herramienta para construir la alternativa


12 de Octubre, nada que celebrar.
Contra el imperialismo y el racismo, solidaridad y lucha de los pueblos.


- Valencia Antifascista -


Valencià


12 d'Octubre, res a celebrar.

El dia 12 d'Octubre l'oligarquia i els sectors més reaccionaris de la societat espanyola celebren any rere any la festa de la Pàtria, la festa de la Raça. Aquesta celebració té un marcat contingut polític que fa de la data un dia en el qual manifestar públicament l'enyorança d'un supòsit passat de glòries imperials.

El conjunt dels treballadors i treballadores i les capes populars de la societat no tenim res a celebrar el 12 d'Octubre. L'Imperi Espanyol solament va significar sofriment i mort, tant per als pobles de l'actual Estat Espanyol com per als diferents pobles americans. En primer lloc, l'ocupació espanyola d'Amèrica, la massacre de milions de persones i la submissió de molts més amb la finalitat d'implantar un espoli sistemàtic i brutal dels recursos naturals del continent que a dia d'avui, amb formes diferents (a través de la dominació econòmica exercida a través de les grans multinacionals), encara segueix present, i és el responsable de milers de morts a l'any i de la situació de misèria en la qual viuen milions de treballadors llatinoamericans. El jou que l'oligarquia espanyola va imposar als pobles indígenes va ser també brutal i desastrós per als pobles de la península ibèrica, que d'una banda patien una explotació desmesurada per a assegurar recursos econòmics per a les expedicions, i que per una altra, eren els quals engrossien les files dels exèrcits amb milions de joves que van morir per a enriquir a un grapat de nobles que mai van trepitjar Amèrica.

El 12 d'Octubre no solament és el dia triat per l'Estat Espanyol com data per a l'exaltació d'un patrioterisme que s'assenta sobre la sang, la dominació i l'espoli dels pobles, sinó que també és el dia en el qual l'extrema dreta ix als carrers per tot l'Estat per a realitzar actes racistes, en els quals es culpa als treballadors immigrants de la degradada situació soci-econòmica en la qual ens trobem. La profunda crisi que pateix el capitalisme està donant ales a la demagògia feixista en tota Europa, l'objectiu de la qual és enfrontar als treballadors, entre nadius i immigrants per a desviar la seua atenció i per a fer que els veritables culpables d'aquesta situació, els empresaris i els estats, és a dir, el sistema capitalista no siga l'objectiu de la seua justa ràbia.

En aquest context els diferents estats de la Unió Europea lluny d'atallar el problema del racisme ho potencien diàriament amb polítiques que redueixen la despesa social (mentre regalen a la banca ingents quantitats de diners), amb reformes laborals que priven de drets als treballadors i faciliten la seua explotació per part dels empresaris, amb l'assetjament i la persecució dels moviments polítics i socials contraris al sistema, amb institucions judicials que doten d'impunitat als feixistes que poden exaltar el racisme i incitar a l'odi públicament, impunitat que es desvetlla de forma particularment desagradable en el cas de les freqüents agressions que protagonitzen cada vegada amb major freqüència. Un dels puntals d'aquestes polítiques és la criminalització de la població immigrant amb polítiques descaradament racistes i xenòfobes, bon exemple de les quals és la recent expulsió de romanesos per part del govern Francès. En el cas de l'Estat espanyol no podem deixar de denunciar una política d'immigració (que han aplicat tots els governs des de l’anomenada “Transició democràtica”) extremadament repressiva i violenta, el màxim exponent de la qual són els Centres d'Internament d'Estrangers. Aquests centres són camps de concentració per a immigrants enmig de les nostres ciutats en els quals centenars de persones són amuntegades mentre es prepara la seua expulsió, i que durant l'espera són sotmesos a multitud de vexacions, violacions sexuals i tortures.

En València duem anys aguantant les desfilades del partit feixista Espanya2000 cada 12 d'Octubre, i vam considerar que és el moment d'eixir al carrer i demostrar que hi ha una alternativa a la dominació dels pobles per part de les multinacionals, a les polítiques anti populars dels governs i a la demagògia racista que enarboren els partits feixistes i que és tolerada pels grans partits que s’autodenominen democràtics, el sistema judicial i els mitjans de comunicació oficials.

Considerem que els pobles han de construir lliurement i sense ingerències de cap tipus el seu futur, que l'espoli i la dominació imperialista ha de ser combatuda fins que desaparega. Les races no existeixen, les úniques barreres que ens separen de forma real són les classes socials. Hi ha persones que treballen i creen riquesa i altres que viuen com paràsits del treball aliè. Els treballadors i les treballadores, independentment de la nostra ètnia o nacionalitat hem d'unir-nos per a acabar amb l'explotació a la qual som sotmesos per part del sistema.

La lluita constant i organitzada, contra l'imperialisme i el sistema és l'únic camí, i la solidaritat entre els pobles la nostra eina per a construir l'alternativa.

12 d'Octubre, res a celebrar.

Contra l'imperialisme i el racisme, solidaritat i lluita dels pobles.

- València Antifeixista -

¡Contra l'imperialisme i el racisme: Lluita i solidaritat dels pobles!